Strona główna > Ochrona danych osobowych

Polityka Prywatności Jungheinrich

Polityka Prywatności Jungheinrich PROFISHOP

Wprowadzenie

Grupa Jungheinrich  jako wydawca tej strony ma świadomość tego, jak ważne dla Państwa jest zachowanie poufności Państwa danych osobowych. Dlatego też chcemy zapewnić, że spełniamy wymogi ustawowe w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Poniżej znajdą Państwo dokładną informację o sposobie, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online jak również związanych z nią stron internetowych. Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez podawania swoich danych. Wejście na stronę jednego z podmiotów należących do Grupy Jungheinrich  skutkuje wymianą różnych informacji pomiędzy Państwa urządzeniem a naszym serwerem. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poniżej w części dotyczącej celowości przetwarzania danych. Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługują Państwu różnego rodzaju prawa. Wśród nich wymienić można między innymi prawo do sprzeciwu wobec niektórych przypadków przetwarzania danych, w szczególności do celów reklamowych. Więcej na ten temat – w części dotyczącej Państwa praw. W przypadku pytań z Państwa strony dotyczących naszych informacji odnoszących się do ochrony danych, prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi. Dane kontaktowe podane są poniżej.

Nazwisko i dane osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych (administratora) oraz osoby odpowiedzialnej za ochronę danych (inspektora).

 

Osoba kontaktowa ds. Ochrony Danych Osobowych:

Jungheinrich AG
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Celowość przetwarzania danych, podstawy prawne i uzasadniony interes respektowane przez Grupę Jungheinrich oraz kategorie odbiorców.

Informacje ogólne

Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się w naszej Grupie przy pełnym respektowaniu odnośnych zasad ochrony danych. Oznacza to, że dane użytkowników przetwarzane będą tylko na podstawie prawnie udzielonej zgody, to jest w sytuacji, w której przetwarzanie danych wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawne, jeżeli przedłożona została zgoda użytkownika lub w oparciu o nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy nie będą zapisywane, chyba że podadzą je Państwo dobrowolnie, na przykład w newsletterze, w aplikacji o pracę czy też w skierowanym do nas zapytaniu.

Jedynie w sytuacji, w której udzielili nam Państwo wcześniej swojej zgody lub, o ile prawo to przewiduje, nie zgłosili sprzeciwu, będziemy mogli wykorzystać Państwa dane również do celów marketingowych związanych z naszymi produktami.

Dostęp do naszej strony internetowej

Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony/aplikacji przez zamontowaną na Państwa urządzeniu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu.   Poniżej informacje, które gromadzone są bez Państwa udziału i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,
 • data i godzina wejścia,
 • nazwa i adres URL,
 • website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),
 • używana przez Państwa przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia działającego w sieci oraz nazwa Państwa internetowego dostawcy dostępu.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP stanowi art. 6 ust.1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z poniżej wymienionych celów przetwarzania danych. Chcemy przy tym zwrócić uwagę, że zgromadzone przez nas dane nie pozwalają na ustalenie w sposób bezpośredni Państwa tożsamości, czego też nie czynimy. Adres IP Państwa urządzenia oraz inne, wymienione wyżej dane wykorzystywane są przez nas do następujących celów:

 

 • zapewnienie sprawnego połączenia
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 A.    Przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Klienci mogą odwiedzać naszą stronę internetową bez pozostawiania swoich danych. Podczas przeglądania naszej oferty handlowej zostają zaprotokołowane takie dane jak: aktualny adres IP, data i godzina, typ przeglądarki oraz odwiedzane strony. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawienia jakości naszej oferty.

Powierzone nam dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

1. Dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia

Wykorzystujemy Państwa dane do realizacji Państwa zamówienia.

2.
Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych następuje w momencie zlecenia wysyłki towaru w przypadkach, w których jest to uzasadnione. W celu obsługi płatności przekazujemy Państwa dane właściwej instytucji kredytowej.

3. Usunięcie danych / Odwołanie zgody


W oparciu o zapisy RODO mają Państwo prawo do:

 • bezpłatnej informacji nt. przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz zablokowania lub usunięcia tych danych,
 • odwołania zgody na wykorzystanie Państwa danych w celach reklamowych. 

W tym celu wystarczy wysłać do nas wiadomość z podaniem nazwy firmy, nazwiska, pełnego adresu i ew. numeru klienta.

4. Rejestracja

W zakładce „Logowanie“ mogą Państwo założyć konto, podając dane konieczne do realizacji Państwa zamówienia. Przy kolejnym zamówieniu nie jest wymagane ponowne podawanie danych osobowych. Podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłączenie w celu realizacji zamówienia.

5. Newsletter

 W naszym newsletterze znajdą Państwo informacje o nowościach i aktualnej ofercie naszej Grupy. Jeżeli w rubryce "E-Mail-Verteiler" (adres e-mail rozdzielnik) podadzą Państwo swój adres mailowy, imię i nazwisko, następnie przycisną klawisz "Anmelden" („Zgłoszenie“) i ponownie potwierdzą subskrypcję w linku wysłanym na podany adres (Double Opt-in), przetworzymy adres Państwa i będziemy na niego systematycznie przesyłać wybrany newsletter. Zamówienie newslettera jest dobrowolne, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a RODO.

W każdej chwili mają Państwo prawo i możliwość wycofania swojego adresu z rozdzielnika newslettera. W tym celu wystarczy przesłać mail na adres: datenschutz@jungheinrich.de. Ponadto można złożyć rezygnację korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze (Abmeldelink).

6. Kontakt 

Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail) następuje przetwarzanie danych użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przeprowadzania działania poprzedzającego umowę).

Dane użytkowników mogą być zapisane w naszym systemie CRM (Customer-Relationship-Management System) lub w porównywalnym systemie odbierającym zapytania.

W Niemczech stosujemy system CRM "SAP Hybris Cloud for Customer" oraz "SAP CRM", administrowany przez dostawcę systemów SAP, w oparciu o nasz uzasadniony interes (wydajne i szybkie procesowanie szczegółowych danych użytkownika. Odpowiednio zawarliśmy z dostawcą umowę zgodnie z art. 28 RODO, w której dostawca jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie według naszych wskazówek jak również do zachowania standardów ochrony danych przyjętego w UE.

B. Bezpieczeństwo danych

Zakodowane dane Państwa zostają zakodowane za pomocą SSL i przetransferowane: 

 • koszyk zakupowy i proces zamówienia
 • rejestracja
 • zakładka „Moje konto”
 • subskrypcja newslettera

Grupa Jungheinrich zapisuje i przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych jak również traktuje je jako dane poufne. Wszelkie dane osobowe, pobrane i przetworzone przez nas w ramach procesu rekrutacji, są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed dostępem do nich osób niepowołanych oraz przed manipulacją.

Obecność w sieci i optymalizacja strony internetowej

Cookies – informacje ogólne

W oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO na naszej stronie używamy tzw. cookies. Dlatego też nasz interes polegający na optymalizacji strony internetowej, należy uznać za uzasadniony w rozumieniu przywołanego przepisu. W przypadku cookies chodzi o niewielkie aplikacje, które automatycznie wywołuje Państwa przeglądarka i które zostają zapisane na Państwa urządzeniu działającym w sieci (laptop, tablet, smartphone lub inne), kiedy Państwo odwiedzają naszą stronę.   Cookies nie powodują żadnej szkody w Państwa urządzeniach, nie zawierają wirusów, trojanów czy też innego szkodliwego oprogramowania. W aplikacji cookie znajdują się informacje, które zawsze uruchamiane są w związku ze specyfiką stosowanego urządzenia użytkownika końcowego. Nie oznacza to, że poprzez tę aplikację możemy posiąść wiedzę o Państwa tożsamości. Stosowanie cookies służy z jednej strony temu, by uprzyjemnić Państwu korzystanie z naszej oferty. W związku z tym używamy tzw. cookies sezonowych, by móc stwierdzić, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszego portalu, które zaraz po opuszczeniu naszej strony zostają automatycznie usunięte. Ponadto używamy, również dla celów uczynienia naszej strony bardziej przystępną dla Państwa, cookies czasowych, które przez określony czas przechowywane są na Państwa urządzeniu. Przy ponownej Państwa wizycie na naszej stronie w celu skorzystania z naszych usług, w sposób automatyczny rozpoznajemy, że Państwo już u nas byli oraz jakie polecenia i ustawienia uruchamiali tak, by nie trzeba było wpisywać ich ponownie.

Z drugiej strony korzystamy z cookies dla celów statystycznych związanych z użytkowaniem naszej strony oraz w celach optymalizacji naszej oferty dla Państwa, w tym również wyświetlania informacji konkretnie odpowiadających Państwa potrzebom. Cookies umożliwiają nam automatyczne rozpoznawanie Państwa jako gości, którzy już odwiedzali naszą stronę. Za każdym razem, po określonym czasie cookies automatycznie ulegają usunięciu. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie.

Mogą Państwo sami skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by cookies nie były zapisywane na Państwa komputerze lub też by pojawiała się informacja przed zainstalowaniem się nowego cookie. Kompletna dezaktywacja cookies może jednak doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli skorzystać ze wszystkich dostępnych funkcji naszej strony. Okres przechowywania cookies zależy od celu ich zastosowania i nie jest dla wszystkich cookies taki sam.

Google Analytics i Google Optimize

W celu zgodnego z potrzebami konstruowania naszych stron oraz ich bieżącej optymalizacji wykorzystujemy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) Google Analytics, usługę analizy stron świadczoną przez Google Inc. („Google“) jak również rozszerzenie Google Optimize. W związku z tym tworzone są pseudo-anonimowe profile użytkowników oraz stosowane są cookies. Informacje dostarczane przez cookies dotyczące użytkowania przez Państwa tej strony internetowej, jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • stosowany system operacyjny,
 • adres URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • adres IP komputera,
 • godzina wysłania zapytania do serwera

są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google działa w ramach porozumienia Privacy-Shield-, dając tym samym gwarancję przestrzegania europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adresy IP użytkowników skracane są przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach – stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach adres IP jest w pełnej formie przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany.

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu , by móc ocenić korzystanie przez użytkowników z naszej oferty online, jak również by móc sporządzać raporty aktywności w ramach naszej oferty online oraz w celu świadczenia dla nas dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty oraz korzystaniem z Internetu w ogóle. Z przetworzonych danych mogą przy tym powstawać fikcyjne profile użytkowników.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z Państwa adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.

Program reklamowy online Google AdWords

Poniżej wymienione i stosowane przez nas działania targetowania prowadzone są przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Działania te mają zapewnić, że na Państwa urządzeniach wyświetlane są wyłącznie reklamy zgodne z Państwa rzeczywistym lub domniemanym zainteresowaniem. Nieobciążanie Państwa zbędnymi reklamami leżącymi poza zakresem Państwa zainteresowania, leży zarówno w Państwa jak i w naszym interesie.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy Google AdWords a w jego ramach także conversion-tracking na bazie cookies. We własnym cookie o nazwie "jh_gclid", przechowujemy dodatkowo tzw. wskaźnik gclid, który pozwala nam na ocenę skuteczności pozycjonowania naszych reklam. Te cookies uruchamiane są po kliknięciu przez użytkownika na wyświetloną przez Google reklamę. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych i stosują przechowywane cookies do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wejścia użytkownika na tę stronę. Te adwords-cookies tracą ważność po 30 dniach, a wskaźnik glid po 90 dniach i nie służą one identyfikacji personalnej użytkownika. Google przetransferuje te informacje do dostawców stanowiących stronę trzecią, o ile tak stanowi prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google jednak w żadnym przypadku nie będzie wiązać Państwa adresu IP z innymi danymi Google.

Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo dezaktywować używanie cookies wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google. Mogą Państwo również dezaktywować cookies służące conversion-tracking, wybierając takie sutawienie by cookies były blokowane z domeny "googleadservices.com" i "doubleclick.net" i tak, by również nasze strony internetowe nie mogły instalować cookies. Jednakże pragniemy zwrócić uwagę, ze także i w takiej sytuacji nie będą Państwo mogli wykorzystać wszystkich funkcji tej strony.

Google Remarketing i DoubleClick

Niniejsza strona używa programu reklamowego Google AdWords oraz  Google Analytics a w jego ramach śledzenia konwersji i remarketing. Związane z nimi przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).

Dla wsparcia klientów Ad-Words oraz wydawców przy wyświetlaniu i zarządzaniu reklamami Google wykorzystują na stronach swojej sieci reklamowej DoubleClick-Cookie jak również dla określonych usług świadczonych przez Google. Otwierając jakąś stronę internetową oraz wyświetlając lub klikając na reklamę zamieszczoną w sieci Google, umożliwiają Państwo instalację DoubleClick-Cookie w Państwa przeglądarce. Przypisany do Państwa przeglądarki kwalifikator DoubleClick-Cookie jest tym samym kwalifikatorem, który jest używany podczas wchodzenia na strony korzystające z programów reklamowych. Jeżeli przeglądarka Państwa dysponuje już DoubleClick-Cookie, nie zostanie na niej zainstalowany żaden kolejny DoubleClick-Cookie.

Więcej informacji dotyczących zastosowania DoubleClick-Cookies w związku z programem reklamowym DoubleClick znajdą Państwo w odpowiedziach na często pojawiające się pytania odnośnie do DoubleClick-Datenschutz. W każdej chwili mogą Państwo odwołać DoubleClick-Cookie i dezaktywować je pod następującym linkiem ( Link ).

Na stronie internetowej działa program Google przeznaczony dla reklam zgodnych z zainteresowaniem użytkownika, tzw. Google Remarketing. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych wykorzystując przechowywane w tym celu cookies, w oparciu o poprzednie wejścia użytkownika na daną stronę. 

Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem reklam odnoszących się do obszaru ich zainteresowań, mogą w prosty sposób dezaktywować cookie należące do Google Remarketing-Trackings odpowiednio operując ustawieniami użytkownika w przeglądarce. Dezaktywacja cookies może również nastąpić bezpośrednio przez Google poprzez wejście na stronę. Więcej informacji odnośnie do zapisów Google znajdą Państwo pod adresem:  https://policies.google.com/privacy

Programy Microsoft

Nasza oferta online wykorzystuje ponadto w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) Conversion Tracking firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Oznacza to, że cookie firmy Microsoft Bing Ads zostaje umieszczony na Państwa komputerze, jeżeli dotarli Państwo na naszą stronę przez reklamę Microsoft Bing. Microsoft Bing oraz nasza firma jesteśmy w ten sposób w stanie rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, następnie został przekierowany na naszą stronę i dotarł ten sposób do zamierzonego celu – strony (Conversion Side). Poznajemy tylko łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani do strony Conversion. W tym procesie nie pojawiają się żadne dane osobowe umożliwiające identyfikację użytkownika.

Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie trackingu, mogą Państwo odmówić zamieszczania cookies, na przykład wykorzystując ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywują automatyczne ich umieszczanie. Więcej informacji odnośnie do ochrony danych oraz do umieszczania cookies w technologii Microsoft Bing znajdą Państwo na stronie Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de

Facebook Remarketing

W ramach naszej oferty w oparciu o nasz uzasadniony interes związany z analizą, optymalizacją i ekonomicznym zarządzaniem naszą oferta online według art. 6. ust. 1 lit. f RODO jak również dla tychże celów korzystamy z tzw. "Facebook-Pixel" portalu społecznościowego Facebook, który zarządzany jest przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeżeli mają siedzibę w UE, przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Facebook działa zgodnie z porozumieniem Privacy-Shield- i przez to gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.

Przy jego pomocy można śledzić zachowania użytkowników po kliknięciu przez nich na reklamy zamieszczone na Facebooku i przekierowaniu na naszą stronę. W ten sposób jesteśmy w stanie ocenić skuteczność reklam zamieszczanych w Facebooku dla celów statystycznych oraz w zakresie badania rynku. Pozyskane w ten sposób dane pozostają dla nas anonimowe, co oznacza, że nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednakże zapisywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Państwa zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może łączyć te dane z Państwa kontem na Facebooku i wykorzystywać je również do własnych celów reklamowych, w oparciu o wytyczne dotyczące ochrony danych: https://www.facebook.com/about/privacy/. Przysługuje Państwu prawo do niewyrażenia zgody na wyświetlanie reklam przez Facebook oraz jego partnerów, mogą Państwo również odpowiednio uregulować ustawienia dla reklam Facebooka pod następującym adresem: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Analiza internetowa za pomocą Optimizely

Używamy na naszej stronie internetowej Optimizely – usługi analizy strony dostarczanej przez Optimizely Inc., zwanej dalej "Optimizely". Optimizely pomaga nam lepiej dostosować naszą stronę do potrzeb klienta. Usługa wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Pliki cookie są przechowywane w formie małych plików tekstowych na komputerze. Z Państwa pomocą mamy możliwość analizowania naszej strony internetowej. Informacje uzyskane na podstawie plików cookie na temat korzystania ze strony internetowej są przesyłane do Optimizely. Przesyłanie i przechowywanie danych odbywa się zwykle na serwerze znajdującym się w USA.

Jeśli na stronie włączono anonimizację IP, Optimizely skróci Państwa adres IP, jeśli jest to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub inne Państwo-Strona, które podpisało Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie w całości przesłany na serwer Optimizely w USA, gdzie zostanie skrócony. W naszym imieniu Optimizely korzysta z uzyskanych informacji, aby ocenić, w jaki sposób strona była przez Państwa używana. Na tej podstawie Optimizely dostarcza oceny i raporty w celu optymalizacji strony internetowej. Jeśli adres IP zostanie przesłany przez przeglądarkę, dane te nie zostaną połączone z innymi danymi Optimizely.

Mogą Państwo odmówić zgody na przechowywanie plików cookie w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Ponadto w dowolnym momencie mogą Państwo wstrzymać śledzenie przez Optimizely. W takim przypadku żadne informacje na temat korzystania z witryny internetowej nie będą uzyskiwane ani przechowywane.

Analityka internetowa z usługą HotJar Web Analytics

Nasza strona korzysta z usługi analizy HotJar w celu poprawy użyteczności i wygody obsługi klienta. Kliknięcia myszy oraz ruchy myszą i ruchy przewijania można rejestrować. Podobnie, można nagrywać naciśnięcia klawiszy na tej stronie. Nagrania nie są jednak personifikowane i pozostają anonimowe. HotJar nie zarejestruje tych danych w witrynach, które nie korzystają z systemu HotJar. Możesz wyłączyć usługę HotJar, kontaktując się z HotJar Web Analytics Service tutaj.

"Criteo Dynamic Retargeting" i "Criteo Sponsored Products" firmy Criteo GmbH

Po naszej stronie technologia Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Monachium) zbiera informacje o zachowaniach użytkowników stron internetowych w celach marketingowych w anonimowej formie a także ustawia pliki cookie.

Criteo może następnie analizować zachowanie podczas surfowania, a następnie wyświetlać ukierunkowane rekomendacje produktu jako odpowiednią reklamę banerową, gdy odwiedzane są inne witryny.
W żadnym przypadku anonimowe dane nie mogą być wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika witryny. Dane zebrane przez Criteo zostaną wykorzystane wyłącznie w celu ulepszenia oferty reklamowej. Na każdym banerze wyświetlanym w prawym dolnym rogu znajduje się małe "i" (w celach informacyjnych), które otwiera się po najechaniu myszką i prowadzi do kliknięcia strony, na której wyjaśniony jest system i do rezygnacji. Po kliknięciu przycisku Zrezygnuj ustawiany jest plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi wyświetlanie tych banerów w przyszłości. Nie ujawniamy tych danych stronom trzecim. W Criteo mogą się Państwo dowiedzieć się więcej o polityce prywatności oraz zrezygnować z anonimowej analizy swoich nawyków dotyczących surfowania.

Przegląd stosowanych Cookies


Cookie

Rodzaj Cookie

Czas trwania

Opt-Out Link

"ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"

funkcjonalne

3 miesiące

niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

"REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"

funkcjonalne

3 miesiace

niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

"THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"

funkcjonalne

3 miesiące

niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

Koszyk zamówieniowy

funkcjonalne

30 dni

niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

ishop.usertype

funkcjonalne

3 miesiące

niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

LastSeen

funkcjonalne

30 dni

niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

rememberMe

funkcjonalne

30 dni

niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

WISHLIST

funkcjonalne

30 dni

niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

Google Tag Manager

funkcjonalne

10 minut

Opt-Out

Google Analytics

Analyse

2 Jahre

Opt-Out

Google Adwords

Analiza

30 dni

Opt-Out

Hotjar

Analiza

1 rok

Opt-Out

Matelso

Third Party

30 dni

-

Optimizely

Third Party

10 lat

Opt-Out

Facebook

Remarketing

1 rok

Opt-Out

Criteo

Remarketing

1 rok

Opt-Out

Emarsys (Webextend)

Remarketing

1 rok

informacje będą następować

Bing

Remarketing

1 rok

Opt-Out

Doubleclick

Remarketing

1 rok

informacje będą następować

Integracja usług i usługi osób trzecich

Informacja ogólna

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) korzystamy z Social Plugins (wtyczek społecznościowych) portali takich jak Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter, oraz Google+, w celu spopularyzowania wiedzy o naszym przedsiębiorstwie. Kryjący się za tym cel marketingowy należy uznać za uzasadniony interes firmy w rozumieniu postanowień RODO. Odpowiedzialność za działalność zgodną z zasadami ochrony danych leży po stronie każdego dostawcy.

Facebook

W oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą oferta online w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z „social plugins“ („wtyczki“) serwisu społecznościowego facebook.com, który zarządzany jest przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki mogą stanowić elementy interakcyjne lub treści (np. nagrania video, grafiki, teksty) są rozpoznawalne na podstawie logo Facebooka (biała litera „f“ na niebieskim tle, pojęcia jak „like“, „podoba mi się“ lub symbol wzniesionego w górę kciuka) lub też oznaczone są dodatkowo jako „Facebook Social Plugin“. Lista oraz wygląd wtyczek znajduje się pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook działa zgodnie z porozumieniem Privacy-Shield- i przez to gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.

Kiedy użytkownik uruchomi funkcję reklamy online zawierającą taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczek transmitowana jest z Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika i zostaje zintegrowana z reklamą online. Przy tej okazji z przetworzonych danych mogą powstawać profile użytkowników. Nie mamy wpływu na sposób obchodzenia się z danymi, które Facebook pobiera przy pomocy danej wtyczki, ale informujemy o tym użytkowników zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy.

Poprzez włączenie wtyczki Facebook otrzymuje informację o wywołaniu przez użytkownika odpowiedniej strony z reklamą online. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać to wejście do swojego konta. Kiedy użytkownicy uruchamiają wtyczkę, na przykład przez uruchomienie klawisza lub wpisanie komentarza, odpowiednia informacja transmitowana jest bezpośrednio z Państwa urządzenia do Facebooka, gdzie zostaje zapisana. Jeżeli użytkownik nie jest uczestnikiem Facebooka, prawdopodobnym jest, że jego adres IP zostanie zauważony przez Facebook i zapisany. Z oświadczeń Facebooka wynika, że w Niemczech przechowywany jest wyłącznie zanonimizowany adres IP.

Informacje dotyczące celu i zakresu pobierania danych oraz dalszego ichprzetwarzania przez Facebook jak również związanych z tym praw i możliwości ustawień dla ochrony prywatności użytkowników znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeżeli użytkownik jest uczestnikiem Facebook ale nie życzy sobie, żeby Facebook za pomocą tej oferty online zbierał dane na jego temat i łączył je z innymi zapisanymi u siebie danymi uczestników, musi wylogować się z korzystania z naszej oferty online na Facebooku i usunąć jej cookies. Inne ustawienia i odwołania zgody do wykorzystania danych w celach reklamowych znajdują się na ustawieniach profilowych Facebooka pod: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub przez stronę USA http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia dostępne są niezależnie od platformy, to znaczy, że mogą być stosowane na wszelkiego rodzaju urządzeniach jak komputer stacjonarny czy urządzenia mobilne.

LinkedIn

Nasza oferta online korzysta, w oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą oferta online w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO), z funkcji serwisu społecznościowego LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy każdorazowym wywołaniu jednej z naszych stron, które zawierają funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę wraz z informacją o Państwa adresie IP. Jeśli nacisną Państwo ikonkę “Recommend-Button” LinkedIn i zalogują się na Państwa koncie w LinkedIn, LinkedIn jest w stanie przypisać wejście na naszą stronę Państwu osobiście jak również na poczet Państwa konta użytkownika. Pragniemy przy tym poinformować, że my jako dostawca stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści transmitowanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Google Tag Manager

Niniejsza strona korzysta w oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą oferta online w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO) z narzędzia Google Tag Manager. Umożliwia ono zarządzanie stroną przez interface. Google Tag Manager jedynie implementuje tagi. Nie używa się tu cookies oraz nie zapisuje danych osobowych. Google Tag Manager uwalnia inne tagi, które ewentualnie zapisują dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do danych. Jeżeli w obszarze domeny lub cookies przeprowadzana jest dezaktywacja, obejmuje ona wszystkie tagi trackingowe, o ile zostały one zaimplementowane w ramach Google Tag Manager. Więcej informacji odnośnie do Google Tag Manager znajdą Państwo na: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Użytkownik ma możliwość zablokowania przesyłania wszelkich tagów przez Google Tag Managers. W tym celu należy kliknąć poniższy link Opt-Out-Link, by zainstalować na swojej przeglądarce cookie dezaktywujące Tag-Managers.

YouTube

W oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne prowadzenie działalności w zakresie ofertowania online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f RODO) do strony Jungheinrich AG dołączone są również funkcje YouTube służące wyświetlaniu i odtwarzaniu nagrań video. Funkcje te oferowane są przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w wytycznych YouTube dotyczących ochrony danych.

W przypadku tej funkcji znajduje zastosowanie rozszerzony moduł ochrony danych, który zgodnie z informacją podaną przez dostawcę uruchamia zapisywanie danych użytkownika dopiero podczas odtwarzania nagrania video. Podczas wyświetlania nagrań video, Youtube uruchamia cookies w celu zebrania informacji dotyczące zachowań użytkownika. Wskazówki podchodzące od Youtube pozwalają między innymi na opracowanie statystyk dotyczących odtworzeń nagrań, na poprawę wygody korzystania przez użytkownika oraz zapobieganie nadużyciom. Niezależnie od wyświetlenia załączonego nagrania video każdorazowe otworzenie strony Jungheinrich AG powoduje połączenie z siecią Google „DoubleClick“, co może spowodować dalsze procesy przetwarzania danych, na co Jungheinrich AG nie ma wpływu.

Więcej szczegółów na temat stosowania cookies w YouTube użytkownik znajdzie w Oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Novalnet

Strona internetowa jest zintegrowana z komponentami Novalnet AG. Novalnet AG jest dostawcą usług płatniczych realizującym obsługę automatycznych płatności. Jeśli klient wybiera podczas składania zamówienia rodzaj płatności Przelewy24 lub płatność kartą kredytową, jego dane osobowe są automatycznie przekazywane do Novalnet AG. Tym samym klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych. Z reguły są to następujące dane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz inne dane niezbędne do realizacji płatności. Do realizacji zamówienia konieczne są te dane, które mają z nim związek jak informacje płatnicze, nazwa banku, numer karty, data ważności, kod CVC, dane o produktach i usługach, ceny.

Przetwarzanie danych odbywa się w celu weryfikacji tożsamości, administrowania płatnością oraz zapobiegnia nadużyciom. Novalnet AG przekazuje dane instytucjom gospodarczym w celu weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej.

Novalnet AG przekazuje również dane osobowe świadczeniodawcom oraz podwykonawcom, jeżeli jest to konieczne do realizacji płatności.

Każdy klient ma prawo w każdej chwili wycofać swoje dane osobowe z Novalnet AG. Odwołanie zgody nie dotyczy danych osobowych, które są niezbędne do realizacji płatności.

Odbiorcy spoza obszaru Unii Europejskiej

Z wyjątkiem przypadków przetwarzania danych przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych nie przekazujemy Państwa danych do odbiorców mających siedziby poza obszarem Unii Europejskiej lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Państwa prawa

Informacja ogólna

Poza prawem do wycofania udzielonych nam zgód w przypadku zaistnienia przesłanek prawnych przysługują Państwu dalsze, wymienione poniżej prawa:

 • Prawo do informacji na temat przechowywanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • Prawo do usunięcia danych przechowywanych u nas zgodnie z Art 17 RODO, pod warunkiem, że nie mają zastosowania inne prawne lub umowne terminy przechowywania danych lub inne obowiązki ustawowe lub prawa wymagające dalszego przechowywania danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Co do zasady mogą Państwo zwrócić się w tej sprawie do organu nadzoru właściwego dla miejsca pracy Państwa lub siedziby naszego koncernu.

Prawo sprzeciwu

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie aktywnego wykorzystywania danych przez Grupę Jungheinrich dla celów wewnętrznych, zgodnie z Art. 21. Ust. 2-4 RODO UE ma on prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili. W tym celu wystarczy wysłać maila o odpowiedniej treści na adres: datenschutz@jungheinrich.de. Szczególny przypadek ustawowego blokowania danych w miejsce usuwania danych zgodnie z art. 17-19 RODO UE pozostaje bez zmian.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie przekazane przez Państwa dane, wraz z danymi dotyczącymi płatności, transmitowane są za pomocą popularnej i bezpiecznej technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL jest bezpieczną i wypróbowaną technologią, która znajduje zastosowanie np. także w bankowości online. Bezpieczne połączenie SSL rozpoznać można między innymi po dołączonym „s“ do http (https://...) w pasku adresu przeglądarki lub po symbolu zamka/kłódki w dolnej części przeglądarki.   . Chcąc chronić przechowywane u nas Państwa dane osobowe przed manipulacją, przed częściową lub całkowitą ich utratą i przed dostępem osób niepowołanych, stosujemy adekwatne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa, są z kolei, na bieżąco usprawniane zgodnie z postępującym rozwojem technologicznym.